Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất Thành phố Hà Nội Giai đoạn 2020-2024

07/12/2021

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND Bảng giá đất Thành phố Hà Nội Giai đoạn 2020-2024  BẤM VÀO ĐỂ XEM VÀ TẢI VỀ QD302019 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 12448/TTr-STNMT ngày 30/12/2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định ...

Duyệt Nhiệm vụ quy hoạch 1/500 Khu Đô thị Sinh Thái Đồng Mai 226ha

16/11/2021

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định 3433/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực Đồng Mai với diện tích 226ha. Theo Nhiệm vụ quy hoạch, Khu vực Đồng Mai sẽ thay thế Quy hoạch chi tiết xây dựng ...

Hotline: 0977.366.615
Zalo: 0977.366.615